Toekomst van Kleine Nete vallei

Gepost op dinsdag 1 juni 2021

In juni kunt u deelnemen aan een online infoavond en een begeleide wandeling over de toekomst van het gebied waar de Olympiadelaan doorheen loopt. De provincie Antwerpen, stad Herentals, Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur & Bos hebben namelijk de handen in elkaar geslagen om de vallei van de Kleine Nete te vernieuwen.

Het project maakt deel uit van provinciaal gebiedsprogramma Kleine Nete. Langs de Olympiadelaan vinden we onder andere de voetbalclub SKS Herentals, de volkstuintjes en een braakliggend terrein. Ook de Kleine Nete loopt hierdoor, wat het een watergevoelig gebied maakt. Bovendien zoekt het ziekenhuis AZ Herentals naar een nieuwe locatie op lang termijn.

Stad Herentals heeft geluisterd naar haar inwoners en organiseerde in 2018 enkele participatiemomenten. Daar konden geïnteresseerden hun mening geven over de toekomst van de Kleine Nete vallei en de Olympiadelaan. Met deze informatie zijn de provincie Antwerpen, de stad Herentals, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur & Bos met de respons aan de slag gegaan. De provincie Antwerpen wil nu met de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) het gebied zo inrichten dat de stedelijke functies in evenwicht zijn met recreatie, natuur, erfgoed en water.

Online infoavond en begeleide wandeling

Om u een eerste zicht te geven op de onderzoeksresultaten en de ideeën voor het gebied, kunt u in juni deelnemen aan een online infoavond en een begeleide wandeling. De online infoavond gaat door op donderdag 10 juni, van 19 uur 30 tot 21 uur. Daar wordt er gesproken over de onderzoeken en de toekomstplannen door verschillende gastsprekers. Alle geïnteresseerde inwoners van de stad zijn welkom. De begeleide wandeling gaat door op zondag 13 juni tussen 10 en 16 uur. Het is een wandeling van 1,9 km die een tweetal uur duurt, want onderweg krijgt u ook uitleg over de toekomst van het gebied.

Er loopt ook een wedstrijd. We willen het projectgebied rond de Olympiadelaan een mooie naam geven die een connectie heeft met de natuur, het erfgoed en de omgeving. Daarvoor schakelen we de hulp in van de inwoners. Tot 30 juni middernacht kunnen zij hun voorstel indienen.

Inschrijven voor de online infoavond en de begeleide wandeling kan via www.provincieantwerpen.be/kleineneteherentals.