Toegankelijkheid van de Kempense Heuvelrug

De stad en de Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw stelden een toegankelijkheidsregeling op voor het boscomplex Kempense Heuvelrug. Die regeling bepaalt onder meer welke paden toegankelijk zijn voor wandelaars, moutainbikers, ruiters, … . In de loop van december plaatst de bosgroep signalisatieborden in het bos om de regeling bekend te maken bij de bezoekers. Twee medewerkers van de stedelijke groendienst zullen de bosgroep hierbij helpen.