Time Out tegen Pesten in de sport

De Vlaamse sportsector zet het thema pesten dit jaar hoog op de agenda. Ook de Herentalse sportdienst deelt deze visie en vraagt mee om een Time Out tegen Pesten.

Nadat tal van topsporters de campagne steunden via de sociale media () roepen we iedereen op om zelf een Time Out foto te posten op sociale media. Samen geven we te kennen dat pesten geen plaats heeft binnen de sportwereld.

Pesten is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Het is kwetsend, schadelijk en soms zelfs levensbedreigend. Daarom wil de Vlaamse sportsector het thema pesten grondig aanpakken. Coaches en bestuurders worden in 2016 geïnformeerd, opgeleid en gestimuleerd om actief aan een pestvrije omgeving te werken. De Vlaamse sportwereld bouwt zo mee aan een klimaat waarin kinderen en jongeren zich op persoonlijk en sportief vlak ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Top in de sport.