Tijdelijke winteropvang voor vluchtelingen in De Brink

UPDATE - Dinsdag 5 januari 2016
 
Op maandag 4 januari arriveerden de eerste vluchtelingen in Hopper jeugdverblijf De Brink. Gedurende vier weken, van 4 tot 29 januari, zorgt Fedasil hier voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Voor vragen over vluchtelingen, het aanbieden van hulp en meldingen van problemen kunt u Fedasil bereiken via info.herentals@fedasil.be of telefonisch via tel. 014-85 95 31. Dit contactnummer is open tijdens de openingsuren van De Brink. Buiten de openingsuren kunt u een bericht inspreken. Meer informatie.
Bericht van maandag 14 december 2015
 
Op maandag 14 december 2015 besliste het kernkabinet de federale ministerraad om in Hopper Jeugdverblijf De Brink (Bosbergen 1, Herentals) een tijdelijke winteropvang voor vluchtelingen te organiseren. Het zou gaan om maximaal 186 vluchtelingen, waar in januari dringende winteropvang voor nodig is.
 
De opvang wordt georganiseerd door Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Op het jeugdverblijf krijgen de vluchtelingen de nodige basisvoorzieningen: voedsel, huisvesting, sanitair, sociale en medische begeleiding. Een team van professionele medewerkers staat in voor het goede beheer van het centrum.
 
De stad Herentals werd in de voorbije uren op de hoogte gebracht van deze beslissing. De stad wil de inwoners van Herentals maximaal informeren over deze opvang van vluchtelingen en de gang van zaken in de komende weken. De stad organiseert daarom op woensdag 23 december om 19 uur een informatieavond over deze beslissing van de federale regering. De infoavond vindt plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41, Herentals). Er is een vertegenwoordiging van Fedasil en Scouts & Gidsen Vlaanderen aanwezig. Zij zullen al uw vragen kunnen beantwoorden.