Stadsbestuur steunt Hongersnood 12-12

De bevolking van Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen werd in het voorjaar bedreigd door hongersnood. Op zes maanden tijd slaagde Consortium 12-12 erin om ruim 12 miljoen euro in te zamelen voor de slachtoffers. De hongersnood werd vermeden en vele mensenlevens werden gered. Toch blijft de nood aan financiële middelen hoog, vooral voor het bestrijden van cholera en geweld. 

In mei deed het stadsbestuur een oproep aan de Herentalse bevolking om benefietacties te organiseren ten voordele van Hongersnood 12-12. De jeugdraad en FOS Herentals gingen hierop in. Het stadsbestuur verdubbelde de opbrengst van de acties zodat er in totaal 905 euro werd overgeschreven.

Het college van burgemeester en schepenen beslist nu om ook het resterende budget van 2.547,50 euro over te maken aan Hongersnood 12-12.

Hongersnood1212_Caritas_C_Mohamed Sheik Nor