Stad zoekt kermisuitbaters

Op de paaskermis en de septemberkermis in Herentals zijn er plaatsen voor kermisattracties type A (break-dance, booster, G-force,….). Op de meikermis in Morkhoven zijn er plaatsen voor een kindermolen, een vliegmolen, een lunapark en een attractie type A.

Geïnteresseerde kermisuitbaters kunnen tot en met 10 februari 2020 een toewijzing aanvragen.