Stad werkt niet met app Notifeye

Sinds enkele weken promoot Notifeye zijn app als contactkanaal met alle Vlaamse gemeenten. Na de lancering heeft de stad ook al enkele meldingen via deze app ontvangen. De stad kan deze meldingen echter enkel openen als ze een betalend abonnement neemt bij Notifeye. De stad wenst op dit aanbod niet in te gaan. De stad beschikt over voldoende andere contactkanalen en vraagt burgers, bezoekers en ondernemers om via de stadskanalen contact op te nemen.

De stad heeft de burgers die via Notifeye een melding deden zoveel mogelijk gecontacteerd voor meer informatie over die melding. Er waren echter ook enkele anonieme meldingen bij. We vragen de mensen die een anonieme melding gedaan hebben via Notifeye om hun melding opnieuw door te geven via het contactformulier op de website, de stadsapp, telefonisch of aan het stadsloket.