Stad vraagt uitstel omgevingsvergunning aan

Op donderdag 23 februari 2017 treedt de regelgeving van de omgevingsvergunning in werking op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De Vlaamse Regering heeft vastgelegd dat gemeenten individueel om uitstel kunnen vragen voor de invoering van de omgevingsvergunning.

Omwille van het ontbreken van een dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het Omgevingsloket, is de stad technisch genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum. Op aanbevelen van de softwareleveranciers beslist het college van burgemeester en schepenen om de omgevingsvergunning voor de stad Herentals pas in te voeren op 1 juni 2017.

De omgevingsvergunning hervormt het systeem van vergunningen grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket. Daarna volgt er één openbaar onderzoek en één adviesronde. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

freepik.com