Stad neemt maatregelen tegen duivenprobleem

Het stadsbestuur bindt de strijd tegen wilde duiven aan. Duiven horen bij de stad maar op verschillende plaatsen zorgen de dieren voor flink wat overlast. Vooral aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk, op de Molenvest en aan de overdekte bushalte op de Grote Markt zitten er te veel duiven. Hun uitwerpselen ontsieren het straatbeeld en beschadigen gebouwen en voertuigen.
 
Daarom doet de stad de komende maanden een beroep op een gespecialiseerde firma die de nodige maatregelen neemt om de duivenpopulatie terug te dringen.