Stad herorganiseert bijbegravingen om begraafplaats te kunnen vergroenen

Gepost op woensdag 12 mei 2021

Het stadsbestuur is op dit moment bezig met een dossier dat de begraafplaats van Bosbergen groener en meer sereen moet maken. Het stadsbestuur stelt daarom binnenkort een studiebureau aan dat een masterplan voor alle begraafplaatsen van onze stad moet opstellen. Het streefdoel is om kwaliteitsvolle begraafplaatsen te maken, met een toekomstgericht ontwerp dat een duurzaam onderhoud toelaat.

Een van de moeilijkheden bij de uitvoering van het masterplan, zijn de bijbegravingen op de begraafplaatsen. Bij een bijbegraving wordt een overleden persoon begraven in het graf van een eerder overleden familielid. Zo verlengt telkens de termijn dat een graf mag liggen met 20 jaar. Daardoor kan de stad moeilijk vernieuwingen doorvoeren.

Het stadsbestuur beslist daarom om vanaf 1 juli de bijbegravingen op alle begraafplaatsen op een andere manier te organiseren. De laatst overledene kan enkel nog bij de eerst overledene liggen als zij binnen de vijf jaar van elkaar overlijden. Het blijft wel toegelaten om de eerst overledene bij te begraven bij de laatst overledene.

Zo wil de stad tegemoet komen aan enerzijds de verzuchtingen en de wens van de overledenen en hun familie, en anderzijds aan de nood aan een kwaliteitsvolle begraafplaats met een toekomstgericht ontwerp voor meer groen, duurzaam onderhoud en sereniteit.