Stad geeft schade wateroverlast door aan het Rampenfonds

De voorbije weken werd Herentals meermaals getroffen door ernstige regenbuien. Op 29 juni gaf de stad de schade, veroorzaakt door de buien op 30 mei en 5 juni, door aan het Vlaamse Rampenfonds. De ambtenaar noodplanning maakte een schatting van de geleden schade aan de hand van het aantal brandweerinterventies en het gemiddelde schadebedrag dat de getroffen inwoners doorgaven aan het stadsbestuur.

  • Voor de bui van 30 mei komt de totale geschatte schade neer op 278.255 euro, verdeeld over 87 brandweerinterventies.
  • Voor de bui van 5 juni komt de totale geschatte schade neer op 1.724.766 euro, verdeeld over 111 interventies.

Herentalsenaren die bij de regenbui van 23 juni schade hebben geleden, kunnen dit nog tot en met 13 augustus doorgeven aan het stadsloket. Op 14 augustus maakt de stad ook deze schade over aan het Rampenfonds. Als de Vlaamse Regering beslist om de wateroverlast als ramp te erkennen, neemt de stad contact op met de getroffen inwoners om de aanvragen en schadedossiers te coördineren.

De stad ontving ook al acht meldingen van landbouwers die schade hebben geleden door de hevige regenval. In overleg met de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) roept de burgemeester een commissie samen om de schade officieel vast te stellen.