Stad engageert zich voor Fietspunten

Het schepencollege ondertekent een engagementsverklaring voor de uitbating van het Fietspunt Herentals. Het Fietspunt is een project uit de sociale economie waar langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden via een arbeidsovereenkomst kunnen werken. Door de besparingen bij de NMBS moest het Fietspunt in Herentals echter verdwijnen. Met de nieuwe regeling werken Mol, Geel en Herentals voortaan samen met vzw De Sprong om het Fietspunt verder te zetten. Het Fietspunt aan het station Herentals houdt toezicht op de fietsenstallingen en doet kleine herstellingen aan fietsen.