Stad dient dossier wateroverlast in bij Rampenfonds

Tussen 27 mei en 26 juni kreeg Herentals enkele ernstige regenbuien te verduren. Op 7 oktober besliste de Vlaamse overheid om deze buien als ramp te erkennen. De stad dient een schadedossier in bij het Rampenfonds voor een totaal bedrag van 29.787,77 euro.

Dit omvat de herstelling van het uurwerk van de Lakenhal (308 euro) en de aankoop van zandzakjes en materiaal voor dringende herstellingen aan het wegdek (4.533,77 euro). Ook de herstelling van 23 oud-strijdersgraven (24.946 euro) is opgenomen in het dossier. Het stadbestuur treedt hierbij op namens de nabestaanden en vraagt de schadevergoeding collectief aan.