Stad bouwt jumelagewerking af

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de jumelage met de zustersteden Cosne-Cours-sur-Loire in Frankrijk en Alpen in Duitsland stop te zetten. De stad zet reeds vele jaren personeel in om de vriendschapsband met de zustersteden te onderhouden. De samenwerkingsinitiatieven werden oorspronkelijk opgericht om bij te dragen aan de integratie van Europa. Ze gaven Herentalsenaren de kans om kennis te maken met andere Europese burgers. De laatste jaren nam de interesse echter af en doofde de samenwerking met Cosne-Cours-sur-Loire en Alpen uit. 

De jumelage met het Nederlandse IJsselstein blijft wel behouden. Verschillende Herentalse verenigingen komen nog regelmatig samen met hun IJsselsteinse tegenhangers. De stad blijft deze samenwerking aanmoedigen. Ook financiële ondersteuning van de jumelageactiviteiten blijft mogelijk via een nieuw reglement rond projectsubsidies.

Meerlobrug en Marnemoende in IJsselstein