Stad betaalt uw CurieuzeNeus

Nog tot 20 maart kunt u inschrijven voor het project CurieuzeNeuzen, het groot burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. 20.000 Vlamingen kunnen deelnemen. Als u geselecteerd wordt, hangt u een maand lang een meettoestel aan uw huis of uw bedrijf. Dit toestel meet de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in uw straat. Zo ontstaat een beeld van de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen. U ontvangt ook een beeld van de situatie in uw eigen straat. De resultaten zijn bekend in september 2018.

Deelnemen aan het onderzoek kost normaal 10 euro. De gemeenteraad van Herentals heeft beslist om dit in uw plaats te betalen. Inschrijven kan via www.curieuzeneuzen.be.

https://curieuzeneuzen.be/