Snoeiwerken in de Lierseweg

Van 4 tot 15 februari snoeit de stad de platanen op de Lierseweg. Dit gebeurt met een rijdende werf. De werf volgt de rijrichting van aan het kruispunt met de ringlaan tot aan de Zandpoort, en keert dan terug.

Er wordt telkens gewerkt tussen 8 en 16 uur. Tijdens die periode geldt er een parkeerverbod op de Lierseweg. Het stadsbestuur vraagt de bewoners om tijdens de werken ook geen wagens op de eigen opritten te plaatsen.

De werkzaamheden brengen de nodige verkeershinder met zich mee. Weggebruikers kunnen de werf passeren, maar om de veiligheid van iedereen te garanderen, zal het verkeer regelmatig stilgelegd worden.