Snoei van dood hout in de Ghellincklaan en Kruisstraat

Gepost op dinsdag 20 juli 2021

In de periode van 26 juli tot en met 31 augustus 2021 verwijdert de groendienst het dode hout in de lindebomen van de Ghellincklaan en de Kruisstraat in Herentals. De werken gebeuren gefaseerd.

  • Eerste fase: Kruisstraat van Ring tot aan Koningsveld.
  • Tweede fase: Kruisstraat van Koningsveld tot iets verder dan Zandkuil.
  • Derde fase: de Ghellincklaan van Ring tot aan Koningsveld.
  • Vierde fase: de Ghellincklaan van Koningsveld richting kasteel (aan bebouwing).

De werken vinden plaats tussen 8 en 16 uur. Elke fase is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. In de werkzone kan het plaatselijk verkeer even niet door. Elke fase duurt ongeveer drie dagen.

De groendienst maakt gebruik van een hoogtewerker, kettingzaag en hakselaar. Dat brengt enige verkeers- en geluidshinder met zich mee. Om alles vlot en veilig te laten verlopen en schade aan wagens te voorkomen, vragen wij u om geen voertuigen onder de bomen te plaatsen. De nodige parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur op voorhand geplaatst. Wij willen u erop wijzen dat als er voertuigen in de weg staan, de boom niet kan gesnoeid worden.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het Stadsloket op het nummer 014-28 50 50 en op www.herentals.be/wegen-en-verkeer.