Schoolstraat in Sint-Jansstraat en Bergenstraat

Update 30 november

kOsh Ieperstraat heeft de middagpauze ingekort, waardoor leerlingen in de namiddag vroeger naar huis kunnen. Dit heeft twee corona-voordelen: er zijn minder contactmomenten onder de middag en in de namiddag vertrekken leerlingen gespreid naar huis. De schoolstraat is daarom enkel ’s morgens van kracht. 

Update 17 maart

Wegens de sluiting van scholen als federale maatregel tegen het coronavirus wordt de schoolstraat tijdelijk geschrapt.

Oorspronkelijk bericht
De voorbije jaren kreeg de stad verschillende meldingen over de verkeersonveiligheid in de buurt van de scholen in de Scheppersstraat en de Ieperstraat. De meeste meldingen gingen over de verkeersonveiligheid in de Sint-Jansstraat, waar bij het begin en het einde van de schooldag een grote stroom fietsers in conflict komt met het autoverkeer. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, besliste het stadsbestuur, in overleg met de scholen, om van de Sint-Jansstraat een schoolstraat te maken.
 
Wat is een schoolstraat?
 
In een schoolstraat mag de straat bij het begin en het einde van de schooldag voor een korte tijd enkel gebruikt worden door fietsers en voetgangers. Zo kunnen zij op een veilige manier op school aankomen of weer vertrekken naar huis. In verschillende andere schoolomgevingen (zoals de Wijngaard, (W)onderwijs, …) wordt het systeem van de schoolstraat al met succes toegepast. 
 
Uitbreiding Schoolstraat
 
Omdat het invoeren van een schoolstraat een grote impact kan hebben op de directe omgeving, beslist de stad om dit eerst enkele weken uit te testen met een proefopstelling. De proefopstelling liep van 4 november 2019 tot aan de kerstvakantie.
 
Uit de evaluatie blijkt dat de schoolstraat de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers aanzienlijk heeft verbeterd. De stad beslist daarom om de schoolstraat in de Sint-Jansstraat tot het einde van het schooljaar te laten lopen. Bovendien wordt de schoolstraat uitgebreid met de Bergenstraat tussen Sint-Jansstraat en Schepperstraat. 
 
Wanneer?
 
  • Bij het begin van de schooldag, tussen 8.15 uur en 8.30 uur
  • Bij het einde van de schooldag, tussen 15.35 uur en 15.50 uur (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en tussen 12.05 uur en 12.20 uur (op woensdag)
Tijdens de examenperiode is de schoolstraat enkel bij het begin van de schooldag van kracht.
 
Parkeren aan Carrefour en Aldi
 
De stad vraagt aan de leerlingen en het personeel van de scholen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Wie toch met de auto komt, kan parkeren op de parkeerterreinen van Carrefour of Aldi aan de Noorderwijksebaan. Deze bevinden zich op twee minuten wandelen van de schoolomgeving. Het stadsbestuur dankt Carrefour en Aldi om mee te werken aan een veilige schoolomgeving door hun parkeerterreinen ter beschikking stellen.
 
Opmerkingen
 

Hebt u opmerkingen over de schoolstraat, dan kunt u die aan de stad bezorgen via technische.dienst@herentals.be

Op het einde van dit schooljaar evalueert de stad de schoolstraat opnieuw. Dan beslissen we ook om deze maatregel wel of niet volgend jaar toe te passen.