Samen naar herbestemming voor Olympiadelaan en omgeving

Het is u vast niet ontgaan dat het gezicht van de stadskern van Herentals de laatste jaren grondig veranderd is. Projecten zoals Hellekens, Begijnhofpark en Stadspark zijn daar mooie voorbeelden van. Vanuit Vlaanderen, de provincie, de stad, haar burgers en de brede maatschappij komen telkens opnieuw vragen naar ontwikkeling en versterking van de stedelijke omgeving. 

De provincie Antwerpen doet daarom op dit moment een onderzoek naar de Nete en de Olympiadelaan. Dit onderzoek moet leiden naar een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP), een juridisch vastgelegde visie op deze omgeving. De bedoeling is om de troeven van de mooie Nete aan te wenden om de leefbaarheid en de woonkwaliteit in onze stad te verbeteren.

De aanleiding is dubbel. Enerzijds ziet de provincie de stad Herentals meer en meer evolueren naar een stedelijk gebied waar mensen op goed bereikbare plaatsen wonen en werken. Anderzijds zoekt de provincie naar oplossingen voor de noodzakelijke waterhuishouding. De provincie wil de Herentalsenaar graag informeren over en betrekken bij dit PRUP.

Inspraakmomenten

  • Het eerste info- en inspraakmoment vond plaats op zaterdag 29 september 2018 om 14 uur in Chapelle Impérial (Wolstraat 27).
  • De ideeën die voortkwamen uit de eerste inspraaknamiddag vormen het vertrekpunt van een nieuw info- en inspraakmoment op woensdag 12 december 2018 van 19 tot 22 uur. Iedereen is vanaf 18.30 uur welkom in de foyer van cultuurcentrum 't Schaliken (Grote Markt 35). Schrijf u vóór 6 december in via ruimte@provincieantwerpen.be met vermelding 'inspraakmoment 12/12'.
Olympiadelaan