Ruimtelijk uitvoeringsplan voor zonevreemde bedrijven goedgekeurd

Op 1 augustus trad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde bedrijven in werking. Met dit plan wil de stad zonevreemde bedrijven in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zo veel mogelijk rechtszekerheid geven. Deze bedrijven werden vaak opgericht met de juiste bouwvergunning, maar staan desondanks op een plek waar hun activiteiten strijdig zijn met de voorschriften van het gewestplan. De bedrijven die onderdeel uitmaakten van de studie hebben nu een duidelijk ruimtelijk kader gekregen met hun mogelijkheden en beperkingen. U kunt het RUP raadplegen op www.herentals.be/rup-zonevreemde-bedrijven.