Renteloze lening voor uitbreiding lokaal Gidsen 2de Kempen

Gidsen 2de Kempen wil haar lokaal op Kleerroos uitbreiden. Na positief advies van de werkgroep Fonds Herentalse jeugdlokalen, beslist het college van burgemeester en schepenen om de vereniging een renteloze lening van 178.499 euro toe te kennen om een deel van de werken de financieren. De vereniging betaalt het bedrag terug in maandelijkse afbetalingen over een looptijd van maximum twintig jaar.

Op 7 mei 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om een subsidie nieuwbouw jeugdlokalen van 35.000 euro toe te kennen aan de vereniging.