Renovatie van kunstencampus start op 3 november

Gepost op woensdag 21 oktober 2020
Op dinsdag 3 november start de renovatie van de Kunstencampus op de Molenvest. De renovatie gaat ongeveer twee jaar duren. Met de Kunstencampus investeert het stadsbestuur fors in zijn academies.
 
De huidige gebouwen van de twee academies voldoen niet of zijn te klein. Daarom kocht de stad begin 2015 samen met de lokale politie het gebouw van Proximus in de Molenvest. Na de renovatie beschikken we in het centrum van Herentals over een prachtig nieuw gebouw, dat een centrale plaats inneemt in het culturele en artistieke leven van onze stad.
 
Verkeerssituatie vanaf 14 december
 
  • Het aanrijden en wegrijden van het vrachtverkeer gebeurt via de Lierseweg. De vrachtwagens komen vanaf de Lierseweg de Molenvest ingereden en rijden ter hoogte van de inrit van de werf over de middenberm de werf binnen. De wegrijdende vrachtwagens rijden de Molenvest op, richting bibliotheek, waar ze draaien en via de Molenvest, richting Lierseweg, wegrijden. De fietsers en voetgangers kunnen de middenberm blijven gebruiken. De middenberm wordt enkel even afgesloten als een vrachtwagen de middenberm kruist. Dit zal gebeuren onder toezicht van een werftoezichter, die de gesloten herashekken voor vrachtwagens zal opendraaien, zodat middenberm even afgesloten is.
  • De Molenvest, in beide rijrichtingen, en in de Lierseweg, tussen de Zandpoort en de school (Lierseweg 37), worden fietsstraat. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan in hun rijrichting gebruiken. Gemotoriseerd verkeer heeft toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers echter niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.
  • Aan de werf is er aan de overkant van de Molenvest en aan de hoek Molenvest - Gildelaan (frituur) een parkeerverbod van maandag tot en met vrijdag, van 6 tot 18 uur.  
  • Vanaf februari 2021 is het parkeerterrein achter de bibliotheek (hoek Molenvest - Herenthoutseweg) blauwe zone (zone West). De bewoners van de Molenvest kunnen vanaf dan een bewonerskaart aanvragen voor Zone West via www.herentals.be/bewonerskaart.
  • Aangezien er geen werfverkeer meer door de Herenthoutseweg rijdt, wordt het parkeerverbod en de fietsstraat opgeheven.

Verkeerssituatie

  • Er geldt op werkdagen van 6.30 tot 18 uur een parkeerverbod in de Molenvest, tussen Herenthoutseweg en Gildelaan, en in de Herenthoutseweg, tussen Sint-Jansstraat en Molenvest.
  • Voetgangers moeten oversteken naar het middenplein van de Molenvest. Ook fietsers mogen langs het middenplein rijden. 
  • ​Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen bijna altijd langs de werfzone blijven rijden. Als de werfzone toch moet afgesloten worden, kunnen fietsers en voetgangers via het middenplein blijven passeren. Voor gemotoriseerd verkeer en fietsers komt er dan een omleiding.
  • De Molenvest aan de zijde van de kunstencampus wordt fietsstraat. Ook de Herenthoutseweg, tussen Kolveniersstraat en Molenvest, wordt fietsstraat. Dat betekent dat automobilisten hier fietsers niet mogen voorbijsteken.

Tegelijk werkt de stad volop aan een mobiliteitsplan. Deze opdracht start nog dit jaar, of bij het begin van volgend jaar. In dit mobiliteitsplan bekijken we ook de verkeers- en parkeersituatie in de Molenvest.