Proefopstelling fietsroosters in plantvakken Engelse Wijk

Bij de heraanleg van de Engelse wijk koos de stad ervoor om grote boomvakken te plaatsen die het autoverkeer in de wijk afremmen. Dit werkt, en de stad wil dit zo behouden. Met de opening van de nieuwe school is het immers belangrijk om het fietsverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Toch wil de stad het fietscomfort nog verhogen. Hoe dit het beste gebeurt, wil de stad testen aan de hand van twee proefopstellingen in de Bergenstraat. De proefopstellingen werden op 14 juli geplaatst.

In beide opstellingen werden de biggenruggen verwijderd en ligt er een overrijdbaar fietsrooster op het boomplantvak. Het rooster heeft een anti-sliplaag en is stevig genoeg voor zwaar verkeer. Het is een meter breed en sluit aan op de rijweg.

  • In de eerste opstelling staan er signalisatiepaaltjes tussen het plantvak en het fietsrooster. Op deze manier kunnen zowel fietsers als voertuigen over het rooster rijden.
  • In de tweede opstelling staan er signalisatiepaaltjes tussen het fietsrooster en de rijweg. Enkel fietsers kunnen zo gebruik maken van de extra ruimte. Het autoverkeer wordt nog steeds afgeremd door de slalombeweging.

Na zes maanden evalueert de stad de proefopstellingen.