Problemen met digitaal loket Omgeving

De Vlaamse Overheid heeft het publieke gedeelte van het Digitaal loket voor bouwaanvragen offline gehaald. In dit loket kon u een  dossier in openbaar onderzoek bekijken, een vergund dossier bekijken of een bezwaar indienen. Door het offline halen van het loket kunt u bezwaren niet meer indienen via dit loket. Als u een bezwaarschrift wil indienen, dan kan dat op één van de volgende manieren:

  • via mail aan info@herentals.be
  • met een aangetekende zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het stadsloket

Vermeld steeds duidelijk het kenmerk van het dossier in uw bezwaarschrift.