Praat mee over de toekomst van de Sint-Bavokerk

De stad Herentals wil de identiteit en eigenheid van Noorderwijk in de toekomst vrijwaren. Daarvoor wil de stad cultuurhistorisch en waardevolle panden restaureren, zodat ze het straatbeeld kunnen versterken.

De Sint-Bavokerk, de pastorie en de neo-romaanse grafkapel zijn beschermde monumenten en hebben nood aan een heropwaardering. De stad Herentals wil voor deze monumenten een beheersplan opmaken. Het doel is het behouden, versterken, herstellen en verbeteren van de erfgoedwaarde. De opmaak van een beheersplan is vereist om premies te krijgen voor de restauratiewerken. De stad heeft daarom ontwerpbureau OMGEVING uit Antwerpen-Berchem aangesteld om de opmaak van het beheersplan tot een goed einde te brengen.

Discussieavond

Dinsdag 23 oktober om 20 uur – Sint-Bavokerk, Noorderwijk

Een beheersplan omvat een analyse van de monumenten en een langetermijnvisie. Een langetermijnvisie kan volgens het stadsbestuur enkel tot stand komen als de inwoners van Noorderwijk hun mening mogen geven. De stad organiseert daarom een discussieavond voor alle inwoners van Noorderwijk. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. 

Programma

  • 20.00 uur: ontvangst in de kerk
  • 20.00-20.30 uur: algemene toelichting over inhoud en doel van het beheersplan
  • 20.30-21.30 uur: discussietafels 
  • 21.30-22.00 uur: afsluiting

Iedereen is welkom. We vragen u wel om uw komst te bevestigen via het onlineformulier.

Sint-Bavokerk Noorderwijk