Positieve evaluatie voor duurzaam pesticidengebruik

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceerde een rapport over het pesticidengebruik van de openbare besturen voor het jaar 2015. Herentals kreeg een gunstige evaluatie. Sinds 1 januari 2015 zijn openbare diensten verplicht om hun terreinen zonder pesticiden te onderhouden. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden en na het doorlopen van een procedure. De stad bouwde het pesticidengebruik al jaren af en gebruikt sinds 2015 geen werkzame stoffen meer. De stad gebruikt enkel nog rattenvergif. Dit is een uitzondering die zonder aanvraagprocedure is toegestaan.

Zonder is gezonder