PlusOffice Architects aangesteld voor as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan

De stad stelt het studiebureau PlusOffice Architects aan om een conceptstudie voor de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan te maken. De as heeft een centrale plaats in de stad, met vele verbindingen naar de parken en belevingsplekken van onze stad, waarbij de voetgangers- en fietsvriendelijkheid voorop staan. Voor dit project zal een uitgebreid inspraaktraject uitgewerkt worden waarbij het studiebureau, samen met de stad en inwoners, op zoek gaat naar een kwalitatief ruimtegebruik van de as. 

Augustijnenlaan