Plan-MER Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals

Bekendmaking en terinzagelegging van de gebundelde kennisgeving / ontwerp-MER

De gebundelde kennisgeving en het ontwerp-milieueffectenrapport (MER) Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals ligt van 16 november 2016 tot en met 15 december 2016 ter inzage. Het effectieve document kunt u digitaal raadplegen op www.lne.be/mer-dossierdatabank. Vink 'Plan-MER' aan en geef 0233 in bij dossiernummer. U kunt rapport ook inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening (alleen na afspraak).

Opmerkingen
 
U kunt uw opmerkingen tot en met 15 december 2016 per brief of per mail bezorgen aan:
Departement LNE / Dienst MER
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
 
of aan:
Stad Herentals
Dienst ruimtelijke ordening
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
 
Geef bij uw reactie volgende referentie op: Plan-MER Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals / PL-MER 0233.
 
Meer informatie
 
Meer informatie over de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals, een initiatief van de provincie Antwerpen, kunt u via onderstaande linken terugvinden.
Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals