Permanent onttrekkingsverbod voor Derde Beek en Gerhezeloop

Gepost op dinsdag 11 januari 2022

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact. De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx stelde daarom vanaf 1 januari preventief voor deze kwetsbare waterlopen een permanent onttrekkingsverbod in. Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Deze maatregel beschermt waterlopen tegen een toekomstige periode van droogte. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is deze bescherming cruciaal.

Op ons grondgebied vallen de Derde Beek en de Gerheezeloop onder het permanent captatieverbod.

Waar een onttrekkingsverbod geldt en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kunt u raadplegen op de website van provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid.