Overlegcomité hakt knopen door over horeca en reizen

Gepost op vrijdag 4 juni 2021

Op vrijdag 4 juni kwam het Overlegcomité opnieuw samen. Het besprak de versoepelingen voor de horeca vanaf 9 juni. Ook over reizen en grote evenementen tijdens de zomervakantie werden er knopen doorgehakt.

Horeca vanaf 9 juni

 • Vanaf 9 juni mag de horeca open tot 23.30 uur, zowel terrassen als binnen. 
 • Horecazaken mogen open vanaf 5 uur 's morgens.

Ook belangrijk vanaf 9 juni

 • U mag thuis opnieuw vier mensen ontvangen (kinderen niet meegerekend).
 • Telewerkers mogen 1 dag per week naar hun werkplek. Op de werkvloer mag 20 procent van het personeel tegelijkertijd aanwezig zijn. Voor kmo's is dat 50 procent.

Reizen (vanaf 1 juli)

U kan deze zomer vrij reizen binnen de Europese Unie met het Europees digitaal coronacertificaat. Het certificaat wordt vanaf 1 juli in alle EU-landen gebruikt en is het bewijs dat u tegen corona bent gevaccineerd, negatief op corona hebt getest of van corona bent hersteld. Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven sterk afgeraden.

Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

 • U komt terug uit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens uw verblijf steeds wijzigen.
 • U komt terug uit rode zone:
  • Wie al minstens twee weken volledig gevaccineerd is, een recente negatieve PCR-test (jonger dan 72 uur) of herstelcertificaat kan voorleggen, hoeft niet in quarantaine.
  • Ook mensen die bij aankomst onmiddellijk een negatieve PCR-test kunnen voorleggen (dag 1 of dag 2), hoeven niet in quarantaine. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van deze verplichting.
 • U komt terug uit zone met hoog risico:
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner

 • U komt vanuit groene of oranje zone:
  • Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • U komt vanuit rode zone:
  • Wie een digitaal coronacertificaat heeft, hoeft niet in quarantaine.
  • De test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • U komt van buiten de Europese Unie:
  • Wie van buiten de Europese Unie komt, moet minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • U komt aan na verblijf in zone met hoog risico:
  • Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België wonen en die zich de afgelopen 14 dagen in zone met hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële redenen.

Vertrek naar het buitenland

 • Wie een geldig digitaal coronacertificaat heeft, kan binnen de Europese Unie vrij reizen. Bestemmingslanden kunnen wel bijkomende voorwaarden stellen.
 • Controleer de reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

 • Aan het gebruik van het Passenger Location Form verandert er niets.
 • Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

 • Voor jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans kregen om zich volledig te laten vaccineren, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.
 • De financiële tegemoetkoming kan 2 keer gebruikt worden, in juli, augustus en september.

Openlucht evenementen

 • Vanaf 13 augustus mogen grote evenementen tot 75.000 deelnemers. 
 • Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie van minstens 2 weken of een recente PCR-test (van maximaal 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle testen ter plaatse.

Tien basisregels

 1. Laat u vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was regelmatig uw handen en hoest of nies in uw elleboog.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met uw huisarts.
 4. Test uzelf als u nog niet gevaccineerd bent. U vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? Dan mogen de mondmaskers af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijdt u binnen een viruswolk.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik uw corona-app en informeer u over lokale regels.

En vooral: vergeet niet te genieten van de zomer en het leven.

Op vrijdag 11 juni komt het Overlegcomité opnieuw samen. Het bespreekt dan de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.