Ophokplicht voor pluimvee, ook voor uw kippen

Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels

Op 13 november 2020 werden in België de eerste besmettingen van het vogelgriepvirus vastgesteld. Daarom moet u zondag 15 november uw pluimvee ophokken of afschermen met netten. Dit geldt ook voor duivenmelkers. De mens loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee mag u in alle veiligheid eten. Voeder- en drinkbakken moet u binnenplaatsen of afschermen onder het net. De ophokplicht geldt vanwege dierenwelzijn niet voor loopvogels zoals struisvogels. 

  • Mensen die in de natuur een dode vogel opmerken, melden dit via het gratis telefoonnummer 0800-99 777. Op die manier kan een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Raak de vogel niet aan.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.