Op zoek naar een nieuwe pleinnaam

Binnenkort bouwt een projectontwikkelaar een nieuwe verkaveling op het braakliggend terrein tussen de Lierseweg en de ring, ter hoogte van de Kanaalstraat. Er komen 84 appartementen en zes commerciële ruimtes. Tussen de woonblokken ontstaat er een plein. Opdat dit plein gemakkelijk vindbaar zou zijn, krijgt het een eigen straatnaam.
 
De stad wil samen met u op zoek gaan naar deze nieuwe naam. Hebt u een voorstel? Laat het weten via inspraak.herentals.be. U kunt uw voorstel indienen tot 31 mei 2019.
 
Na de principiële goedkeuring door de gemeenteraad, volgt er een openbaar onderzoek. Pas daarna keurt de gemeenteraad de pleinnaam definitief goed.