Op naar een ouderenbeleidsplan in Herentals

De seniorenraad nodigt alle inwoners van Herentals uit om het ouderenbeleid van de stad mee vorm te geven. Tijdens de themadag op dinsdag 12 april kunt u samen met andere geïnteresseerden helpen bij het uitwerken van enkele belangrijke actiepunten. De themadag vindt plaats in zaal ’t Hof, start om 9.30 uur en eindigt om 16 uur.

Inschrijven
Schrijf u vooraf in bij dienstencentrum ’t Convent
Ouderenbehoefteonderzoek

Bij de opmaak van het ouderenbeleidsplan baseert de seniorenraad zich op de resultaten van het onderzoek dat de stad eind 2014 voerde in samenwerking met het OCMW, de seniorenraad en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Daarbij namen een vijftigtal vrijwilligers een enquête af bij 500 zestigplussers.

ouderenbeleidsplan Herentals