Ondergrondse afvalcontainers aan assistentiewoningen Sint-Anna

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan IOK afvalbeheer om aan de assistentiewoningen van Sint-Anna een ondergronds inzamelsysteem voor afval te plaatsen. Er komen vier grote containers voor restafval, pmd, glas en papier en karton. De bewoners van de veertig assistentiewoningen hebben zo geen aparte containers meer nodig.

IOK biedt deze oplossing aan voor plaatsen waar veel mensen bij elkaar wonen en waar er te weinig ruimte is op de openbare weg om alle containers en afvalzakken aan te bieden.

WZC Sint-Anna