Ondergronds brengen van nutsleidingen

Langs de Geelseweg en Greesstraat

In de aanloop naar de weg- en rioleringswerkzaamheden aan de Geelseweg beslist het college van burgemeester en schepenen om het elektriciteitsnet in de Geelseweg en Greesstraat ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen. Het college vertrouwt de werken toe aan Eandis voor de prijs van 243.327,94 euro.

Langs de Lierseweg

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de nutsleidingen langs de Lierseweg ondergronds te brengen en de openbare verlichting te vernieuwen. Het college vertrouwt de werken toe aan Eandis voor een bedrag van 56.741,49 euro. Van dit bedrag betaalt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 18.540 euro aan Eandis in de vorm van een subsidie. Het aandeel van de stad bedraagt 38.201,49 euro. De werkzaamheden kaderen in de heraanleg van de fietspaden langs de Lierseweg en de Herentalsesteenweg (N13). Tegelijkertijd wordt er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.