Omleiding voor asfaltwerken op Herenthoutseweg

De stad laat van 16 tot 19 oktober asfaltwerken uitvoeren in de Herenthoutseweg, van het Albertkanaal tot aan de Meidoornlaan. Eerst wordt de oude asfaltlaag weggehaald, vervolgens een nieuwe aangebracht. Na het verwijderen van het oude wegdek, blijven de woningen bereikbaar. Toch kan dit wat moeizaam verlopen.

Tijdens de werken blijft autoverkeer naar het stadscentrum mogelijk. Lokaal autoverkeer vanuit het stadscentrum volgt een omleiding via Lierseweg, Wolfstee en Toekomstlaan. Fietsers met de fiets aan de hand en voetgangers kunnen nog wel over het voetpad. Voor vrachtwagens en doorgaand autoverkeer is er een omleiding via de E313.

De asfaltwerken worden uitgevoerd door aannemer Crauwels. Samen met de aannemer proberen we de hinder voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. De planning van de werken is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

In de loop van oktober voert de stad nog andere asfaltwerken uit in de stad. Het gaat om werken in de Nonnenvest, Sint-Jansstraat, De Beukelaer-Pareinlaan, Belgiëlaan, Vorselaarsebaan, Watervoort, Meivuurstraat, Kamergoor, Proostenbos, Roggestraat, Bemden, Kapelstraat, Leefdaalstraat en Acacialaan. Hier gelden lokale omleidingen.