Omgevingsvergunning uitgesteld tot 1 januari 2018

De omgevingsvergunning had in alle gemeenten in werking moeten treden op 1 juni. Dat wordt nu uitgesteld tot 1 januari 2018. Door de problemen met het digitaal loket kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket niet gegarandeerd worden. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden hier niet het slachtoffer van mogen worden, besliste de Vlaamse overheid om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. Op 1 januari 2018 moet dit uitmonden in een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.