Omgevallen bomen in park Le Paige worden opgeruimd

De afgelopen twee jaar waaiden er door stormweer heel wat bomen om in het park van kasteel Le Paige. De stad heeft een aannemer aangesteld die deze bomen gaat opruimen. De werkzaamheden vinden plaats van 11 tot 13 december. Het park is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor het publiek.
 
Het park van Le Paige is zeer belangrijk voor de stad. De stad wil dit park de volgende jaren herwaarderen tot een eigentijds park, waar de oude glorie zichtbaar blijft.