Noorderwijkse Toneelvrienden treden op in parochiecentrum

De Noorderwijkse Toneelvrienden staan tussen 26 januari en 18 februari twaalf keer op de planken van het parochiecentrum in Noorderwijk met de voorstelling Buenos Dias Benidorm.

Omdat het parochiecentrum geen stedelijke zaal is, kent het college van burgemeester en schepenen een subsidie toe van maximaal 1.184 euro voor de huur van de zaal.

www.noorderwijksetoneelvrienden.be