Nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers

Het stadsbestuur nodigt alle vrijwilligers, adviesverlenende instanties, deelnemers aan participatietrajecten en de bestuursleden van het marktcomité en Handelshart Herentals uit op een waarderingsreceptie.

U bent welkom op donderdag 16 januari om 19.30 uur in zaal ’t Hof (Grote Markt 41).