Nieuwe werking voor stadsrecepties

De stad ondersteunt heel wat activiteiten met een receptie en blijft dit doen. Het stadsbestuur vernieuwt wel de werking. Zo ontvangen gehuwde koppels, in plaats van een receptie, een Helemaal Herentals cadeaucheque van 30 euro. Unieke activiteiten, bijzondere vieringen en persconferenties laat de stad voortaan professioneel ondersteunen door een Herentalse horecant.
 
Daarnaast worden de vele recepties voor onder meer sportkampioenen en de bezoeken aan huwelijksjubilarissen vervangen door jaarlijkse publieksmomenten. Op deze momenten wil de stad ontmoeten, gemeenschapsvorming en netwerken stimuleren, wat positief is voor de samenleving binnen de stad. Het eerste grote moment vindt plaats op vrijdag 14 juni. Het stadsbestuur zet dan alle huwelijksjubilarissen van 2019 in de bloemetjes.