Nieuwe vliegroute voor vleermuizen in Roetershoek

Noorderwijk staat in Vlaanderen bekend als the place to be voor ingekorven vleermuizen. Deze Europees beschermde vleermuizensoort is een zeldzaamheid geworden in ons land. Maar in Noorderwijk voelen ze zich kiplekker.
 
De vleermuizen bestrijden op een uiterst duurzame en efficiënte manier insecten in de omliggende landbouwbedrijven. Om de vleermuizen te helpen, plantten de stad en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, een 670 meter lange bomenrij in Roetershoek. Deze bomen helpen de vleermuizen om zich te oriënteren wanneer ze naar hun jacht- en overwinteringsgebieden vliegen.
 
Om voor een goede verbinding te zorgen, vraagt de stad ook aan eigenaars van privégronden in dit gebied of zij bereid zijn om bomen en houtkanten aan te planten op hun grond.