Nieuwe brug Lierseweg verhuist begin augustus naar definitieve locatie

De werkzaamheden aan de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg zitten in de eindfase. Door een kleine fout in de uitvoering liep het project echter vertraging op. Oorspronkelijk zou de Lierseweg vanaf 17 juni onderbroken worden om de nieuwe brug naar haar definitieve locatie te verhuizen. De aannemer heeft echter beslist om de verhuis van de brug uit te stellen tot begin augustus. De Lierseweg zal hierdoor niet op 17 juni, maar na Herentals Fiets en Feest (1 en 2 augustus) onderbroken worden.
 
Als alles verder vlot verloopt, is de brug over het Albertkanaal eind augustus definitief terug open voor het verkeer.
 
De Vlaamse Waterweg nv en de stad communiceren later nog over de gedetailleerde timing en de omleidingen.