Nieuwe bomen voor dreef begijnhofpark

Gepost op zondag 21 maart 2021

Het stadsbestuur is bezig met de vernieuwing van de Begijnendreef en voert zo het masterplan van het Begijnhof en de omgeving uit. Bij de vernieuwing van de Begijnendreef hebben we gekeken naar wat er leeft bij de bevolking en voerden we ook het debat in de gemeenteraad. Zo heeft het bestuur beslist om 22 bomen in de dreef te laten staan.

Natte zomer doet oude bomen deugd

De beslissing is genomen na een bijkomend overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het recentste veiligheidsonderzoek van de bomen. Daaruit blijkt dat de natte zomer de 22 bomen zeer goed heeft gedaan. Het gaat om de bomen aan de toegang van de dreef vanuit de Augustijnenlaan. Daar blijven links twee bomen en rechts twintig bomen staan. Ook het struikgewas bewaren we daar zoveel mogelijk.

Bomen mogen nog vijf jaar blijven staan

De 22 bomen blijven nog vijf jaar staan. Over vijf jaar wil de stad de Begijnenvest en de Nonnenvest over de Augustijnenlaan opnieuw met elkaar verbinden, om zo de oude stadswal in ere te herstellen. De 22 bomen worden in tussentijd onderworpen aan het nodige onderhoud en veiligheidsonderzoeken.

De stad vraagt een kapvergunning aan voor de overige bomen, met het plan ze milieuvriendelijk te recycleren. Dat kan bijvoorbeeld door ze te hergebruiken als banken en speeltoestellen. Op die manier blijft hun opgeslagen CO2 het beste bewaard. Voor het maken van de banken en de speeltoestellen kunnen we onder andere een samenwerking met de richtingen schrijnwerkerij van de scholen in de stad aangaan.

Heraanplanting 174 eiken

Verder worden er in een eerste fase 174 wintereiken aangeplant op het talud van het Begijnhofpark. Dat gebeurt in een dreefformatie met een tussenafstand van 4 tot 4,5 meter tussen de bomen. Om de levensvatbaarheid van deze bomen te garanderen, staat de aannemer de komende jaren in voor het onderhoud.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden geluisterd naar zijn inwoners. We hebben de bezorgdheden van de mensen besproken en naast de recentste wetenschappelijke ontwikkelingen gelegd. Met deze nieuwe werkwijze komen we aan verschillende vragen tegemoet. We combineren veiligheid met natuurbehoud, wetenschap met stadsontwikkeling en verantwoordelijkheid met nieuwe inzichten. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier onze geliefde historische Begijnendreef voor zowel de huidige als de volgende generaties beschermen.

Veiligheid

Sinds de aanleg van het Begijnhofpark is de dreef een veel gebruikte fiets- en wandelweg. Door de aanleg van het Begijnhofpark zijn de bomen echter minder beschermd tegen harde windstoten. Dit vormt een gevaar voor de vele voetgangers en fietsers. Voor het stadsbestuur is de veiligheid van deze mensen van groot belang, en daarom werd de beslissing genomen om de bomen te vervangen. Tweeëntwintig bomen blijven staan.

De nieuwe aanplanting van bomen gebeurt in het volgende plantseizoen. De nieuwe bomen vormen samen met de bestaande bomen het beeld en de sfeer van de dreef, voor ons maar zeker ook voor toekomstige generaties. De aanplanting gebeurt dan ook volledig volgens alle voorwaarden van het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed. We houden bij de planning ook rekening met de vleermuizenpopulatie in de omgeving.

Heraanplanting

De stadsdiensten en studiebureau Hosbur werken momenteel aan het heraanplantingsplan en de profilering van de dreef. De indiening van de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt midden mei verwacht. Met deze maatregel willen we onze geschiedkundige erfenis beschermen. Dit gebeurt in harmonie met andere dossiers over de historische vest en de ABO-as (Augustijnenlaan, Belgiëlaan en Olympiadelaan). 

Het stadsbestuur werkt op dit moment aan een traject over het hergebruik van het hout van de gevelde bomen. Dit zou kunnen resulteren in een kunstwerk, in banken, … die in de buurt kunnen opgesteld worden.  

Begijnenvest