Nieuwe afspraken met zomerbar Calabria

Gepost op dinsdag 10 augustus 2021

De stad gaf deze zomer verschillende uitbaters de toestemming om een zomerbar uit te baten. Zo kon de stad een coronaveilig en lokaal vrijetijdsaanbod aanbieden, zeker nu reizen naar het buitenland niet eenvoudig is. Ook zomerbar Calabria kreeg een toestemming voor een gezellige en rustige zomerbar op het multifunctioneel terrein. Ze kwam de gemaakte afspraken na, zoals bijvoorbeeld het werken met lokale leveranciers. Naarmate de zomer vorderde, veranderde de zomerbar echter geleidelijk in een muziekbar. Dat was niet volgens de afspraken met de stad of de coronamaatregelen. Ook kreeg de stad verschillende meldingen uit de buurt vanwege overlast.

Op woensdag 28 juli besliste de burgemeester daarom om het sluitingsuur van zomerbar Calabria te vervroegen van 1 uur ’s nachts naar 22 uur ’s avonds. Sindsdien zijn er bij de stad of de politie geen meldingen van overlast geweest. De stad heeft ondertussen samen met de uitbater gezocht naar een werkbare en leefbare oplossing voor de rest van de zomer, zowel voor de uitbater als voor de buurt.

De stad heft daarom vanaf woensdag 11 augustus de tijdelijke maatregel voor het vervroegde sluitingsuur op. De uitbater mag dus terug open blijven tot 1 uur ’s nachts. Aan dit sluitingsuur hangen verschillende voorwaarden vast. Zo mag de uitbater geen dj’s boeken, en moet hij zijn programma richten op families met kinderen. Ook luide muziek is niet toegestaan. Verder moet de uitbater actief overlast tegengaan in de omgeving van de zomerbar.

Een zomerbar is ideale manier om een coronaveilig vrijetijdsaanbod te bieden, waar ook lokale ondernemers van kunnen genieten. Dit moet natuurlijk gebeuren met respect voor de buurtbewoners. Bij eventuele nieuwe overlast mag u daarom altijd contact opnemen met de lokale politie Neteland, tel. 101. Zij zijn betrokken bij het overleg met de uitbater en volgen de situatie van zeer nabij op. Als blijkt dat de uitbater de afspraken niet nakomt, zal de stad de nodige maatregelen nemen.