Nieuw openbaar onderzoek naar windmolens op Hoevereveld

De stad Herentals volgt de procedure met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het windturbineproject Hoevereveld (OMV_2017009521) op. Het college van burgemeester en schepenen brengt u daarom op de hoogte van de volgende stap in dit dossier.
 
Luminus diende bij de Vlaamse Regering een wijzigingsverzoek voor de omgevingsvergunningsaanvraag in. De minister aanvaardde dit wijzigingsverzoek en nu loopt er van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 een nieuw openbaar onderzoek voor dit dossier. Gezien de veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 is het momenteel niet mogelijk om een infomoment te organiseren. Op aandringen van de stad zorgde Luminus voor een digitaal alternatief door het project toe te lichten op www.luminus.be/herentals-hoevereveld.
 
Via www.omgevingsloket.be kunt u beperkte informatie bekijken over deze omgevingsvergunningsaanvraag. Als u wilt, kunt u het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek op afspraak komen inkijken bij de dienst omgeving. U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/openbaar-onderzoek.  
 
Een nieuw openbaar onderzoek betekent dat u opnieuw de mogelijkheid hebt om uw bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken. Dien uw bezwaren uiterlijk op 1 september 2020 in, met vermelding van het referentienummer (OMV_2017009521). Dit kan via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), met een mail naar info@herentals.be of met een brief aan het college van burgemeester en schepenen (post of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het stadsloket).