Nieuw BIN-nummer

Maakt u deel uit van een buurtinformatienetwerk (BIN) in onze politiezone? Dan hebt u misschien al gemerkt dat het nummer waarvan u BIN-berichten ontvangt, veranderd is. Bij de start van dit jaar zijn de BIN's overgeschakeld naar BE-Alert. Met dit nieuwe systeem komt uw eigen telefoonnummer voorafgegeaan door 033 op uw telefoonscherm als u een BIN-bericht ontvangt.

Dit kan verdacht overkomen omdat het landnummer van Frankrijk 033 is. Maar de BIN-berichten komen wel degelijk van de Lokale Politie Neteland. BE-Alert is een Franse firma en werkt daarom met de landcode 033. 

Automatische spraakberichten

Naast het nieuwe nummer worden ook de berichten anders ingesproken. Vroeger sprak de Lokale Politie Neteland zelf een bericht in dat rechtstreeks verspreid werd onder de BIN-leden. Via het systeem van BE-Alert geeft de politie de berichten schriftelijk in. BE-Alert zet de schriftelijke berichten om in automatische spraakberichten. Hierdoor is de kwaliteit van de berichten sterk verbeterd.

BE-alert

Ook het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken werkt met BE-alert. Zij gebruiken het systeem al enige tijd om via verschillende communicatiekanalen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten, de sociale media, de sirenes, … de burgers te alarmeren in noodsituaties.

Buurtinformatienetwerk (BIN)