Mogelijke geluidshinder tijdens werkzaamheden aan brug Lierseweg

De werkzaamheden aan de brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg zijn volop aan de gang. Momenteel is de aannemer bezig met de voorbereiding van de bouw van een tijdelijke brug. Die zal ingezet worden als omleidingsweg tijdens het afbreken van de huidige brug. Van maandag 26 maart tot begin mei plaatst de aannemer damplanken in de grond. Deze werkzaamheden kunnen tussen 7 en 22 uur mogelijk geluidshinder met zich meebrengen. De aannemer probeert dit echter tot een minimum te beperken.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op www.vlaamsewaterweg.be/brug-herentals of op de infomarkt op donderdag 29 maart in tuinzaal ’t Hof (Grote Markt 41).