Maatregelen vogelgriep versoepeld

Update 17 maart

Maatregelen vogelgriep verder versoepeld

Wat verandert er voor hobbyhouders?

  • Hobbyhouders moeten hun pluimvee en vogels vanaf 17 maart niet meer verplicht afschermen. Afscherming is nog wel nodig in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is op besmette wilde vogels. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden. De voorwaarden hiervoor zijn:  toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders.
  • Hobbyhouders zijn opnieuw toegelaten op openbare markten. De aangeboden dieren moeten de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.
  • Het jagen met roofvogels blijft verboden. Hier is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Wat verandert er voor professionele houders?

  • De afschermplicht blijft voorlopig behouden.
  • Er is een uitzondering voor houders van loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …). Bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.

Update 1 maart

Maatregelen vogelgriep versoepeld

Hoewel de vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart de verplichte voorzorgsmaatregelen. De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders.

Volgende activiteiten zijn terug toegelaten:

  • Duiven mogen het hok verlaten anderhalf uur voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten blijven.
  • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten blijven. De jacht met vrij vliegende roofvogels blijft verboden. 
  • Vogel- en pluimveehandelaars mogen terug op openbare markten. Het aangeboden pluimvee moet in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
  • Verzamelingen met pluimvee blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan, mits toestemming van de burgemeester en de aanwezigheid van een dierenarts.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.

Oorspronkelijk bericht

Vogelgriep in het land

Op 1 februari 2017 werd het vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Als gevolg worden de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt.

Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Ophokregeling

Ophokken of afschermen betekent dat de dieren nog steeds buiten gehouden of gelaten kunnen worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.

a href='httpwww.freepik.comfree-photohen-animal_1025599.htm'Designed by Freepika