Lek in pijpleiding ethyleen in Oevel-Westerlo

VOLG ALLE UPDATES OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE WESTERLO

Veelgestelde vragen - 16 uur

Wat is een fakkel?

Fakkels zijn typisch voor de olie- en chemie-industrie. Een fakkel is ongeveer twintig meter hoog, met een vlam van vijftien meter erbovenop. Een brandende fakkel is een teken dat de veiligheidssystemen goed werken. Daarmee wordt een plotse overmaat aan gas afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.

In de pijplijn zit momenteel nog teveel ethyleen (of etheen). Zolang dit gas nog in de leiding zit, kan niet aan de leiding gewerkt worden. Om het gas uit de leiding  te laten, gebruiken we een mobiele fakkel. Zo kunnen we het gas op een gecontroleerde manier verbranden en dus de leiding leegmaken.

Zijn fakkels schadelijk voor mens en milieu?

De verbranding van koolwaterstoffen, zoals ethyleen, geeft een schone verbranding, een heldere vlam en geen schadelijke stoffen in de atmosfeer. De restproducten zijn waterdamp en koolstofdioxide (CO2) en dat zijn de stoffen die wij als mensen uitademen.

Welke hinder kunnen we verwachten?

  • Licht - Door het verbranden van ethyleen ontstaat een grote vlam die tot vijftien meter hoog kan zijn, bovenop de fakkel, die zelf ook al twintig meter hoog is. Daardoor ontstaat er een gloed in de omgeving en zal die van ver te zien zijn.
  • Geluid - De trillingen en het lawaai die fakkels kunnen maken, ontstaan door de hoge druk waarmee het ethyleen verbrand wordt.
  • Warmte - De fakkel gaat gepaard met warmte die plaatselijk voelbaar is. De brandweer is ter plaatse om de situatie te beveiligen.
  • Rook - Wanneer een fakkel opgestart wordt, kan er tijdelijk zwarte rook uit een fakkel komen.

Om deze redenen raden we de bevolking aan om tijdens het fakkelen ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie af te zetten.

Hoe lang duurt het affakkelen?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid ethyleen die in de pijplijn zit en de druk waarmee het verbrand wordt in de fakkel.

UPDATE 13.50 uur

Vanaf 20 uur kunt u aan het bedrijf Ineos (vroeger Amoco) in de Amocolaan op de grens tussen Geel-Laakdal grote verticale vlammen zien. Het gaat over de vaste fakkel van het bedrijf zelf en (eventueel) een extra mobiele installatie van 20 meter hoog die opgesteld staat tussen de Amocolaan en de E313 ter hoogte van de brug van Eindhout. De gecontroleerde verbranding veroorzaakt vlammen van 15 meter hoog en gaat vermoedelijk de hele nacht duren. Er is ook geluidshinder en geurhinder mogelijk. Het wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het gemeentelijk rampenplan blijft van kracht in Westerlo.

UPDATE 9.20 uur

Voor alle duidelijkheid: het gaat over een lek in een pijpleiding die van de haven van Antwerpen naar Duitsland loopt en niets met Estée Lauder zelf te maken heeft.

UPDATE 8.40 uur

De veiligheidsdiensten en de medewerkers van Petrochemical Pipeline Services hebben de situatie onder controle. Ze bereiden de affakkeling van het ethyleen voor.

OORSPRONKELIJK BERICHT - 7.30 uur

Deze nacht is er een klein lek vastgesteld in een leiding ethyleen ter hoogte van het cosmeticabedrijf Estée Lauder in de Nijverheidsstraat langs de E313 in Oevel-Westerlo. Uit voorzorg is het gemeentelijk rampenplan in Westerlo opgestart. De situatie wordt dan ook van nabij opgevolgd en gemeten door de veiligheidsdiensten. Ethyleen is immers een brandbaar gas. Momenteel zijn de hulpdiensten samen met de beheerder van de pijpleiding bezig om de leiding drukloos te maken, waarna men het gas kan affakkelen en de pijpleiding herstellen. Dat gaat een aantal uren duren.

Zodra er meer informatie is, vindt u die op deze website en op de Facebookpagina Gemeente Westerlo.

De stadsdiensten van Herentals zijn door de gemeente Westerlo op de hoogte gebracht. We volgen dit van nabij op en houden u op de hoogte bij mogelijke gevolgen voor Herentals.